AVI Mobiliteits Expertise

AVI legt zich primair toe op schade-expertise van tweewielers met de focus op wielrenfietsen en mountainbikes. Wij werken uitsluitend in opdracht van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde assurantietussenpersonen en rechtsbijstandsverzekeraars. AVI treedt bij verkeersongevallen met gemotoriseerd verkeer terstond als regresnemende partij op teneinde de belangen van de opdrachtgevers en/of de verzekerden veilig te stellen op basis van artikel 185 WVW.

Het bedrijf is uniek omdat dit het enige in Nederland gevestigde expertisebureau is dat uitsluitend gespecialiseerd is in het expertiseren van schades aan wielrenfietsen en mountainbikes. Dit vertaalt zich in grote en specifieke deskundigheid van de beschadigde objecten, waarvan het aandeel in de expertisewereld gaandeweg grotere en steeds specifiekere vormen aanneemt, bijvoorbeeld op het gebied van productie en herstel van de carbontechnologie.

AVI Mobiliteitsexpertise | Postadres: NL - 7160 AA Neede | info@avischade.nl | Webdesign: InStijl Media